Mužský blog

Slabá erekcia: môže za ňu ateroskleróza?

Ateroskleróza je ďalšia z civilizačných chorôb. Jej masívny nárast je veľmi znepokojivý. Pri ateroskleróze dochádza k degeneratívnemu procesu, ktorého podstatou je ukladanie tzv. aterogénnych látok, hlavne lipidov (tukov) v stene tepny. Zdravá tepna je hladká, pri ateroskleróze dochádza k jej zdrsneniu. To zapríčiňuje zachytávanie a ukladanie aterogénnych látok, ktoré sú v tele prenášané krvou. Následkom toho nemôže krv tepnou dostatočne prúdiť a tepna nestíha zásobovať danú časť tela.

porucha erekcie a ateroskleróza

PRÍČINY ATEROSKLERÓZY

Tým že je to tzv. „civilizačná choroba“ je jasné, že medzi jej príčiny patria zlé životné návyky. Hlavnou príčinou je nadbytok aterogénnych látok. Z tých sú to predovšetkým lipidy (cholesterol, fosfolipidy, triglyceridy). Z nich je to prevažne cholesterol. Ich nadbytok, či už poruchou nášho metabolizmu, či prijímaním potravy s vysokým obsahom týchto látok, nahráva do kariet vzniku aterosklerózy. Ďalšou príčinou je porucha endotelu vnútri tepny. Táto porucha môže spôsobovať tvorbu zrazenín, ktoré potom následne tepny upchávajú a tie sa stávajú nepriechodnými. Ako tretia možná príčina je obezita, fajčenie, vysoký krvný tlak, genetické faktory, ale tiež stres, cukrovka a iné.

ATEROSKLERÓZA A EREKCIA

Porucha erekcie môže byť jedným z príznakov aterosklerózy. Neúspech pri dosiahnutí erekcie je takým varovným signálom a nemal by byť rozhodne braný na ľahkú váhu. Neprivierajte oči nad svojim problémom, ale riešte ho.

Máte otázky? Opýtajte sa nás

Návrat na úvod blogu